OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Živnostník Jozef Beke, IČO: 40432173, so sídlom: Petzvalova 3380/75, 01015 Žilina, zapísaný v ObU-ZA-OZP-2011/14733-2,  živnostenského registra 511-26982(ďalej len “my”), chráni všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkmi (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) pred zneužitím a spracováva ich v súlade s aktuálnou legislatívou.

Radi by sme vás touto formou zoznámili s niektorými novými pravidlami a informáciami, aby ste mali perfektný prehľad o tom, ako s vašimi dátami nakladáme.

Na tejto stránke nájdete všetky informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch pre potreby prípravy ponúk, na základe akého právneho dôvodu údaje spracovávame, k akým konkrétnym účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

A. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Spracovávame tieto osobné údaje:

 • identifikačné údaje – vaše meno a priezvisko 
 • kontaktné údaje – osobné údaje, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať. Ide najmä o e-mailovú adresu, telefónne číslo, poštovú adresu, prípadne profil na sociálnych sieťach;
 • vaše nastavenia –  a hodnotenie produktov;
 • údaje o vašom správaní na webe – ide najmä o tovar, ktorý si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;
 • údaje o vašom správaní pri čítaní správ – u emailov, ktoré vám zasielame, zaznamenávame najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií;
 • odvodené údaje – týmto sa rozumie osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údajov o tovare a službách,  údajov o vašom správaní na webe a údajov o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame; najmä ide o údaje o vašom pohlaví, veku, nákupné správanie a vzťahu k rôznemu tovaru a službám.

A.1 AK NAVŠTÍVITE NÁŠ WEB

Ak navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo na pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila.
Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.
Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, alebo aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, popr. či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nejedná namiesto vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do vášho zariadenia:

 • ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:
  • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
  • zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality;
  • prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe;
 • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
  • k zberu údajov o vašom správaní na našom webe a ďalších webových stránkach;
  • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných sietí na iných webových stránkach, než je náš web;
  • k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zaistenie funkcií, ako je tlačidlo “Páči sa mi to”, a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.

Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame je tiež o údaje ako je:

 • IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia pomocou, ktoré komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet),
 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenia;
 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie;
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

Tieto údaje o vašom správaní na webe spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás;
 • vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu; na tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a na tento účel ich použiť;
 • testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z využívania našich služieb; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;
 • predchádzanie útokov na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu nevyhnutne nutnú. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.
Ak nám pri návšteve webu udelíte svoj súhlas, môžeme údaje o vašom správaní na webe použiť aj na prispôsobenie našich webových stránok a zobrazenie cielenej reklamy, ako je popísané v časti Zasielanie ponúk na mieru a cielenej reklamy, a odovzdávať ich na účely zobrazenia cielenej reklamy tiež prevádzkovateľom sociálnych a reklamných sietí, ako je popísané v časti Odovzdanie údajov a zobrazovanie personalizovanej reklamy na sociálnych a reklamných sieťach.

A.1.1 ODOVZDANIE ÚDAJOV A ZOBRAZOVANIE PERSONALIZOVANEJ REKLAMY NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Ak nám svoj súhlas udelíte pri návšteve našej webovej stránky,  budeme na uvedené účely používať iba údaje o vašom správaní na webe.

A.1.2 S KÝM DÁTA ZDIEĽAME

Ak nám udelíte svoj súhlas, vaše údaje o správaní na webe prípadne vaše osobné údaje budeme zdieľať so spoločnosťami:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043 Mountain View
Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írsko.

B. PREČO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A ČO NÁS K TOMU OPRÁVŇUJE?

Na prípravu ponúk, spracovávame osobné údaje v rôznom rozsahu bez vášho súhlasu na základe nášho oprávneného záujmu. Avšak máte právo zasielanie odmietnuť.

B.1.1 ZASIELANIE PONÚK

Pokiaľ pri poskytnutí kontaktných údajov alebo kedykoľvek neskôr neodmietnete zasielanie ponúk, môžeme vaše kontaktné údaje použiť pre zasielanie ponúk e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, ich oznamovaním po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, popr. vám ich môžeme zaslať poštou. Tieto ponuky sa budú týkať našich produktov a služieb.

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania tovaru alebo služieb, vytvárania a používania účtu, alebo pri komunikácii s nami napríklad telefonicky, ako aj údaje o vašich objednávkach, vašom webovom profile, pohybu na webe či čítaní newsletterov, sú na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) spracované za účelom vytvorenia najvhodnejších správ o zľavových akciách či iných ponukách, správach a reklamách, ktoré vám ako zákazníkom Motorest Hrušovany zasielame, či ktoré sa vám zobrazujú na www.mthrusovany.sk

C. KTO SPRACOVÁVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A KOMU ICH ODOVZDÁVAME?

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú opísané v časti B.

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? Takými spracovateľmi sú:

 • poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory ;
 • prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ktorí nám pomáhajú s optimalizáciou webu a personalizáciou obsahu a ponúk pre vás ;
 • poskytovatelia SMS komunikačných a chatovacích nástrojov, v prípade, keď spracovávajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami ;
 • poskytovatelia služieb v súvislosti so spracovaním zásielok (katalógu a iných oznámení), vrátane najmä ich doručovateľov .

D. Z AKÝCH ZDROJOV ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE ?

Vo väčšine prípadoch spracovávame osobné údaje,  pri komunikácii s nami napríklad na našich tel. číslach. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním vášho správania na našom webe a pri čítaní správ.

E. ZASIELANIE ÚDAJOV MIMO EÚ

V rámci odovzdania údajov príjemcom, uvedeným v časti C. “Kto spracováva vaše osobné údaje a komu ich odovzdávame?” môžeme vaše údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Všetky takéto odovzdávania budeme uskutočňovať len v prípade, že sa príslušný príjemca zaviaže dodržiavať štandardnéch zmluvné doložky vydané Európskou komisiou, dostupné na adrese eur-lex.europa.eu.

F. VAŠE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ?

Právo na prístup: Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť na tejto stránke. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie s poplatkom.

Právo na opravu: Mýliť sa je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na vymazanie: V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov: vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali; odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorým je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať; využijete svoje právo namietať proti spracovaniu pri osobných údajoch, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo sa domnievate, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Toto právo sa neuplatní v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzené spracovanie: V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania. V tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale na obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď: popierate presnosť osobných údajov, než sa dohodneme, aké údaje sú správne; vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred vymazaním takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli); vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú šetríme, ak je vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo namietať proti spracovaniu: Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať okamžite; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť: Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27. Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podania sťažnosti či čokoľvek iné, môžete sa obracať na náš zákaznícky servis, tel .: +421907296814, +42144528211, e- mail: jozeffbek94@gmail.com. Motorest Hrušovany, Hrušovany 395, 95613 Hrušovany. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.